you're reading...
Aardbevingen, Geologie, KU Leuven, Onderwijs

Een Amatrice-effect?

Op 24 augustus werd de streek van Amatrice in Centraal-Italië getroffen door een dodelijke aardbeving (M 6.2; USGS). Ondertussen in Leuven registreerden we die dag plots zes nieuwe inschrijvingen voor de opleiding Geologie aan de KU Leuven. De verleiding was groot om een verband te zien. Maar is er wel sprake van een Amatrice-effect? Een kleine enquête geeft ons een mogelijk antwoord.

abageologie20160929

Op deze grafiek is het verloop van de inschrijvingen van nieuwe studenten in de bacheloropleiding Geologie voor het academiejaar 2016-2017 weergegeven. Uiteindelijk zijn 18 nieuwe studenten van start gegaan in de opleiding Geologie aan de KU Leuven. Opmerkelijk is wel dat op 24 augustus er 6 studenten zich inschrijven; op 25 augustus komen er 2 studenten bij. Dus 8 van de 18 studenten hebben zich ingeschreven op die twee dagen, vlak na de aardbeving in Amatrice.

abageografie20160929

Op deze grafiek is het verloop van de inschrijvingen van nieuwe studenten in de bacheloropleiding Geografie voor het academiejaar 2016-2017 weergegeven. Uiteindelijk zijn 34 nieuwe studenten van start gegaan in de opleiding Geografie aan de KU Leuven. Op 24 augustus schrijven er zich 4 studenten in; op 25 augustus nog eens 4. Dus 8 van de 34 studenten hebben zich ingeschreven op die twee dagen, vlak na de aardbeving in Amatrice.

Die enquête werd voorgelegd aan de nieuwe studenten Geologie en Geografie tijdens het onthaal bij de aanvang van het academiejaar, op maandag 26 september, een goede maand na de aardbeving. De enquête bestond uit volgende vier vragen, te beantwoorden met ja of neen:

  • Heeft u de berichtgeving in de media over de dodelijke aardbeving in Centraal Italië op 24 augustus 2016 gevolgd?
  • Heef deze aardbeving en de berichtgeving hierover de uiteindelijke beslissing om Geologie / Geografie te gaan studeren, beïnvloed?
  • Heeft de berichtgeving over de aardbeving door een Leuvense geoloog de keuze om Geologie / Geografie aan de KU Leuven te gaan studeren, beïnvloed?
  • Heeft deze aardbeving en de berichtgeving hierover het moment dat u zich heeft ingeschreven aan de KU Leuven, beïnvloed?

Uiteindelijk hebben 19 geologiestudenten en 38 geografiestudenten de enquête ingevuld (dus blijkbaar niet alleen nieuwe studenten).

14 van de 19 geologiestudenten (74%) en 32 van de 38 geografiestudenten (84%) geven aan dat ze de berichtgeven over de Amatrice-aardbeving gevolgd hebben in de media. Toch al goed nieuws, niet? Een grote meerderheid volgt de berichtgeving voor een ‘Aardse zaak’. Alleen valt het toch op dat een groter deel van de geografiestudenten de berichtgeving heeft gevolgd over toch een typisch geologisch fenomeen … moeten we daar iets achter zoeken?

Geen enkele geografiestudent heeft zich door de aardbeving en de berichtgeving daarover laten beïnvloeden in zijn/haar studiekeuze. Eén enkele geologiestudent geeft aan dat hij/zij door de aardbeving en de berichtgeving daarover beïnvloed is om Geologie te gaan studeren. Waan van de dag? Of toch een late bekering? Wat echter zeker is, is dat we niet van een Amatrice-effect kunnen spreken.

De berichtgeving over de aardbeving door een Leuvense geoloog heeft één geologiestudent (verschillend van de geologiestudent hierboven) en één geografiestudent beïnvloed om Geologie, respectievelijk Geografie aan de KU Leuven te gaan studeren. Dus misschien geen Amatrice-effect, maar toch een klein Sintubineffect … 😉

Tenslotte heeft geen enkele geografiestudent het moment van zijn inschrijving laten beïnvloeden door de aardbeving en de berichtgeving daarover. De geologiestudent, die door de berichtgeving voor Leuven gekozen heeft, heeft ook zijn/haar inschrijving laten beïnvloeden door de aarbeving en de berichtgeving daarover.

We kunnen dus concluderen dat de uitzonderlijke piek van inschrijvingen voor de Geologie aan de KU Leuven op 24 en 25 augustus hoogstwaarschijnlijk zuiver toeval was. Zeker is dat er geen Amatrice-effect te bespeuren valt. Wat eigenlijk een geruststelling is. De inschrijving van die 8 nieuwe studenten was dus niet ingegeven door de waan van de dag. En misschien wel het meest bemoedigende aan deze kleine enquête is dat het merendeel van de nieuwe geologie- en geografiestudenten de berichtgeving over ‘Aardse zaken’ in de media volgen.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Follow EarthlyMatters on WordPress.com
%d bloggers like this: