archives

Algemeen

This category contains 5 posts

Verwar het wetenschappelijke debat niet met het maatschappelijke debat

De oproep van een aantal Leuvense academici (‘Het buikgevoel en de wetenschap‘, De Standaard, 30 september 2017) om het tegensprekelijke wetenschappelijk debat vooral in de luwte te laten doorgaan, is door opiniemakers (‘Sluit wetenschappers niet op‘, Karel Verhoeven, De Standaard, 30 september 2017) en collega’s (‘Professoren moeten niet vies zijn van het democratisch debat‘, Dirk … Continue reading

Kies NU voor een geologische berging

Op zondag 23 augustus 2015 is de limietdatum verstreken waarop de lidstaten van de EU – in navolging van de richtlijn 2011/70/EURATOM – de Commissie in kennis dienden te stellen van de inhoud van hun Nationaal Programma met betrekking tot “een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, zodat vermeden wordt dat … Continue reading

Buitenaards leven? De kans is klein

Buitenaards leven stond recent weer eens volop in de schijnwerper. Opmerkelijk hierbij is de schijnbare consensus dat de kans op het bestaan van buitenaards leven als zeer groot beschouwd wordt … “grenzend aan zekerheid“. Het lijkt er op dat het geen kwestie meer is van of, maar enkel nog van wanneer we buitenaards leven ontdekken. … Continue reading

Uit de kleren op Akinabulu

Akinabulu, de “rustplaats van de doden”, wordt hevig dooreengeschud. Eén van de “ezelsoren” op de top van de heilige berg breekt af en de bergstorting verplettert verschillende bezoekers, waaronder onschuldige schoolkinderen. Enkele dagen voordien hadden een aantal westerse toeristen het niet beter gevonden om uit de kleren te gaan op de top van de 4000 … Continue reading

Under construction

This will become my new blogsite, bringing together all my “earthly matters”, from scientific papers to science outreach …

Follow EarthlyMatters on WordPress.com