archives

geologische berging

This tag is associated with 6 posts

Beslissen om niet te beslissen

Stel u eens voor dat een partij zou voorstellen om een beslissing over het nemen van noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen de klimaatopwarming uit te stellen tot 2030 om enerzijds ruim tijd te voorzien voor een grondig maatschappelijk debat over die maatregelen, en anderzijds alle ruimte te geven aan nieuwe wetenschappelijke inzichten, internationale ervaringen … Continue reading

Een verhaal zonder einde? (4)

Het verhaal van het hoogradioactief en langlevend kernafval in België lijkt wel een verhaal zonder einde. Er wordt vooral in rondjes gelopen zonder dat er eens een knoop doorgehakt wordt. We zijn immers aan een nieuw rondje begonnen … … maar ondertussen heb ik wel mijn burgerplicht vervuld, en heb ik deelgenomen aan de publieksraadpleging … Continue reading

Een verhaal zonder einde? (3)

Het verhaal van het hoogradioactief en langlevend kernafval in België lijkt wel een verhaal zonder einde. Er wordt vooral in rondjes gelopen zonder dat er eens een knoop doorgehakt wordt. We zijn immers aan een nieuw rondje begonnen … … of toch niet? Na het ‘groene’ stormpje rond de publieksbevraging in coronatijden (zie ‘Een verhaal … Continue reading

Een verhaal zonder einde? (2)

Het verhaal van het hoogradioactief en langlevend kernafval in België lijkt wel een verhaal zonder einde. Er wordt vooral in rondjes gelopen zonder dat er eens een knoop doorgehakt wordt. We zijn immers aan een nieuw rondje begonnen … … of wordt het eerder een stap vooruit in een processie van Echternach die al lang … Continue reading

Een verhaal zonder einde? (1)

Het verhaal van het hoogradioactief en langlevend kernafval in België lijkt wel een verhaal zonder einde. Er wordt vooral in rondjes gelopen zonder dat er eens een knoop doorgehakt wordt. We zijn immers aan een nieuw rondje begonnen … Op 1 april (geen aprilvis!) kondigde de Nationale Instelling voor Radioactief Afval, kortweg NIRAS, aan dat … Continue reading

Kies NU voor een geologische berging

Op zondag 23 augustus 2015 is de limietdatum verstreken waarop de lidstaten van de EU – in navolging van de richtlijn 2011/70/EURATOM – de Commissie in kennis dienden te stellen van de inhoud van hun Nationaal Programma met betrekking tot “een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, zodat vermeden wordt dat … Continue reading

Follow EarthlyMatters on WordPress.com